Insamling

 

Information till EIRA-projektet samlas in från både RA-patienter och friska kontroller. Insamlingen går till på följande sätt:

 

RA-patienter

För en RA-patient påbörjas kontakten med EIRA på en reumatologklinik/mottagning. Klinikerna deltar frivilligt i projektet och vill, liksom hela EIRA-gruppen, få svar på hur RA uppkommer och utvecklas.

 

De deltagande klinikerna får regelbundet material såsom tomma enkäter och blodprovsrör från EIRA-sekretariatet. De inkomna patienterna som diagnostiseras med RA och förstår svenska, erbjuds att fylla i enkäten och ta ett blodprov.

 

Då en patient fyller i EIRA-enkäten byts namnet ut mot ett löpnummer - för att personuppgifterna inte ska hanteras mer än nödvändigt. Blodprovet skickas till labbet.

 

 

Friska kontroller

När en RA-patient gått med i EIRA-studien meddelas EIRA-sekretariatet. Sekretariatet tar då ut två kontroller - slumpvis valda personer av samma kön och ålder samt boende i samma län som patienten - som får förfrågan om att deltaga i studien. 

 

Kontrollerna får information om studien via brev. Om de accepterar att vara med i studien fyller de i en likadan enkät som patienten och lämnar blodprov på närmaste vårdcentral eller sjukhus.

 

Kontrollerna är nödvändiga då det är i jämförelsen mellan kontroller och patienter som riskerna för RA kan utrönas.

dsc03114paketdscn2471

 

Insamling

Enkäter

Blodprover

Analys

 

 

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.