Uppföljningsstudien

EIRAs uppföljningsstudie

Syftet med EIRAs uppföljningsstudie är att undersöka om livsstils- och miljöfaktorer samt förändringar av dessa påverkar sjukdomsförloppet vid reumatoid artrit. Personer med ledsjukdom som tidigare deltagit i EIRA-studien får fylla i nya, kortare frågeformulär som framför allt innehåller frågor om levnadsvanor. Enkäterna berör områden såsom fysisk aktivitet, tobaksvanor, familjeförhållanden, matvanor, medicinering och yrkesbeskrivning. Dessutom förfrågas deltagarna om att lämna blodbrov.

 

Målet med uppföljningen är att öka kunskapen om förhållanden vid RA - att på sikt kunna förbättra behandling och omhändertagande av patienter med reumatoid artrit. Förhoppningen är att vi ska kunna identifiera gynnsamma livsstilsförändringar som personer med sjukdomen själva kan styra över.

 

Ju fler som deltar i undersökningen desto säkrare blir forskningsresultaten. Än så länge har informationsinsamlingen varit mycket framgångsrik tack vare att ett stort antal personer som tagit sig tid till att medverka.

Webbenkäten

I uppföljningsstudien provar vi ett nytt sätt att samla in information. Förutom pappersenkäter finns det en möjlighet att besvara frågeformulären elektroniskt - via länkarna nedan. Inloggning sker med hjälp av användarnamn och lösenord som skickas hem till de personer som tillfrågas om medverkande. För de som önskar kommer det att finnas en möjlighet att i fortsättningen bli kontaktad via

e-post - via möjligheten att skriva in e-postadressen i webbenkäten.

 

Kontakt med EIRA-U:

Ida Palmqvist

ida.palmqvist@ki.se

Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

Box 210, 171 11 Stockholm

Tel: 08-524 874 39

Fax: 08-31 04 98

E-post: eira-studien@imm.ki.se

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.