Projektgrupp

Projektledning

_MG_5846-(3).jpgLars Alfredsson

Lars Alfredsson är professor i epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Lars forskning är framför allt inriktat mot infammatoriska sjukdomar och han är involverad i flera forskningsprojekt inom området.

lars-K-IMG_0799-3.jpg

Lars Klareskog

Är sedan 1993 professor i reumatologi vid Institutionen för medicin i Solna och har huvudansvaret för de genetiska analyserna av materialet insamlat till EIRA. 

 

Lars är även projektkoordinator för combine, ett unikt paraplyprojekt om kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom RA.

Projektsekretariat
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Caroline Öfverberg Colliander

Projektsamordnare - projektleder för närvarande en digitalisering av EIRA.

Vidare stöd till EIRA-administrationen

gällande GDPR och informationsfrågor.

IMG_2523.JPGLena Nise

Lena är EIRA-administrationens kärna. Utöver sina administrativa uppgifter gör Lena även mycket av grundarbetet i de statistiska analyser som behövs för att forska på EIRA-materialet.

_MG_5552-3.jpg

Ida Palmqvist

Koordinerar uppföljningsstudien. Kvalitetssäkrar inkomna enkäter och stödjer sekretariatet gällande kostfrågor.

Forskningspartner
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Eva Larsson

Forskningspartner till EIRA-projektet. En forskningspartner är en person som har erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom. Eva är involverad i utvecklingen av uppföljningsenkäterna och ger råd och stöd vid frågor som berör respondentkontakt.

Doktorander

_MG_5480.jpgAnna Ilar

Doktorand i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.

Undersöker om olika luftburna exponeringar under arbetslivet,

såsom inandning av dieselavgaser,

kan påverka risken att insjukna i ledgångsreumatism.

Laboratoriepersonal

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpgJulia Norkko

Biomedicinsk analytiker. Arbetar med registrering och behandling av EIRA-projektetets blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpgSusana Hernandez Machado

Biomedicinsk analytiker. Arbetar med registrering och behandling av EIRA-projektetes blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Gloria Rostvall

Biomedicinsk analytiker.  Arbetar med registrering och behandlig

av EIRA-projektets blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Lena Israelsson

Biomedicinsk analytiker. Analyserar de

inkomna blodproverna inom EIRA.

Forskare

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Camilla Bengtsson

Jobbar som forskarassisent med fokus på epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Gjorde sin avhandling på EIRA-material och var med och byggde upp EIRAs struktur.

 

I sin forskning har hon tittat på olika faktorer såsom socioekonomisk status, psykosocial stress och kvinnliga könshormoner.

_MG_5569.jpgHelga Westerlind

Post doc som forskar om smärtutveckling hos RA patienter.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Xia Jiang

Post doc vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Undersöker samspelet mellan olika gener och risken att insjukna i ledgångsreumatism.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Cecilia Orellana

Post doc vid Institutet för

miljömedicin på Karolinska Institutet. Undersöker hur olika hormonella faktorer, såsom preventivmedel och amning, påverkar risken för kvinnor att insjukna i RA.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Sara Wedrén

Forskare på IMM och ST-läkare i reumatologi på Karolinska Sjukhuset.

 

Är speciellt intresserad av faktorer som påverkar sjukdomsprognosen vid RA och ansvarar för EIRAs uppföljningsstudie.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Saedis Saevarsdóttir

Läkare i reumatologi på Karolinska Sjukhuset och forskare vid institutet för miljömedicin.

Forskning med fokus på behandlingseffekt av RA - i syfte att bättre kunna skräddasy behandlingen för varje patient.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Marie Holmqvist

Läkare och Post doc vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Är särskilt intresserad av de hjärt-kärlsjukdomar som drabbar patienter med ledgångsreumatism (RA) och försöker ta reda på varför RA-patienter får hjärt-kärlsjukdomar i högre grad än andra personer.

_MG_5715.jpgBoel Brynedal

Forskarassistent som arbetar med genetiska, serologiska, kliniska och funktionella data för att förstå RA och behandlingssvar hos RA patienter.

_MG_5824.jpgMaria Schelin

Post doc i epidemiologi. Studerar bland annat sambandet mellan fysisk aktivitet och sjukdomsprognos.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Leonid Padyukov

Forskare med fokus på genetik. 

Ansvarar för all genetisk forskning på

EIRA-materialet.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Maria Seddighzadeh

Jobbar som forskarassistent i Leonid Padyukovs grupp med human genetik och variationer som är associerade med olika komplexa sjukdomar, främst reumatoid artrit. Är speciellt intresserad av att hitta de gentiska faktorer som ligger bakom det negativa sambandet mellan reumatoid artrit och schizofreni.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Ingvar Lundberg

Professor i arbetsmedicinsk epidemiologi vid Arbetslivsinstitutet och adjungerad till Folkhälsovetenskapliga institutionen vid KI.

 

Arbetar i EIRA-projektet med arbetsvillkor och socioekonomiska förhållanden som bidragande faktorer bakom uppkomsten av reumatoid artrit.

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: onsdag 18 oktober 2017. Kontakta webmastern.