Projektgrupp

Projektledning

_MG_5846-(3).jpgLars Alfredsson

Lars Alfredsson är professor i epidemiologi vid Institutet för Miljömedicin på Karolinska Institutet.

Lars forskning är framför allt inriktat mot infammatoriska sjukdomar och han är involverad i flera forskningsprojekt inom området.

lars-K-IMG_0799-3.jpg

Lars Klareskog

Är sedan 1993 professor i reumatologi vid Institutionen för medicin i Solna och har huvudansvaret för de genetiska analyserna av materialet insamlat till EIRA. 

 

Lars är även projektkoordinator för combine, ett unikt paraplyprojekt om kroniska inflammatoriska sjukdomar såsom RA.

Projektsekretariat
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Caroline Öfverberg Colliander

Projektsamordnare - projektleder för närvarande olika delprojekt kopplade till EIRA. Läkemedelsstudier samt utveckling av digitala stöd till läkare och patienter.

Vidare stöd till EIRA-administrationen

gällande GDPR och informationsfrågor.

IMG_2523.JPGLena Nise

Lena är EIRA-administrationens kärna. Utöver sina administrativa uppgifter gör Lena även mycket av grundarbetet i de statistiska analyser som behövs för att forska på EIRA-materialet.

_MG_5552-3.jpg

Ida Palmqvist

Koordinerar uppföljningsstudien. Kvalitetssäkrar inkomna enkäter och stödjer sekretariatet gällande kostfrågor.

Forskningspartner
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Eva Larsson

Forskningspartner till EIRA-projektet. En forskningspartner är en person som har erfarenhet av att leva med en kronisk sjukdom. Eva är involverad i utvecklingen av uppföljningsenkäterna och ger råd och stöd vid frågor som berör respondentkontakt.

Doktorander

_MG_5480.jpgLiselotte Tidblad

Läkare i reumatologi och doktorand i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Undersöker hur komorbiditet och fetma hos tidiga RA-patienter påverkar val av behandling samt behandlingssvar.

_MG_5480.jpgLouise Hedenstierna

Specialist i reumatologi och internmedicin samt doktorand i epidemiologi vid IMM, Karolinska Institutet.

Bedriver projekt som har ett tydligt kliniskt fokus, där hon försöker identifiera individuella faktorer som kan förusäga behandlingsresultat. Sytet är att öka kunskapen om hur vi på ett tidigt stadium kan individanpassa behandlingen.

Laboratoriepersonal

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpgJulia Norkko

Biomedicinsk analytiker. Arbetar med registrering och behandling av EIRA-projektetets blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpgSusana Hernandez Machado

Biomedicinsk analytiker. Arbetar med registrering och behandling av EIRA-projektetes blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Gloria Rostvall

Biomedicinsk analytiker.  Arbetar med registrering och behandlig

av EIRA-projektets blodprover.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Lena Israelsson

Biomedicinsk analytiker. Analyserar de

inkomna blodproverna inom EIRA.

Forskare

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Anna Ilar

Post doc i epidemiologi vid IMM, Karolinska Institutet. Undersöker

om olika luftburna exponeringar

under arbetslivet, såsom inandning

av dieselavgaser, kan påverka

risken att insjukna i

ledgångsreumatism.

_MG_5569.jpgHelga Westerlind

Post doc som jobbar med att identifiera faktorer som påverkar sjukdomsförloppet i RA. Undersöker hur modifierbara livsstilsfaktorer är associerade till sjukdomens utveckling. Vidare identifierar hon grupper av patienter med liknande sjukdomsutfall och utrönar riskfaktorer som är specifika för de olika grupperna.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Saedis Saevarsdóttir

Docent och specialistläkare i reumatologi

och internmedicin. Fokuserar främst på studier gällande sjukdomsförloppet hos RA-patienter, genom länkningar till Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. Är särskilt intresserad av att hitta faktorer som kan förutsäga svar på behandling hos RA-patienter.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Leonid Padyukov

Forskare med fokus på genetik. 

Ansvarar för all genetisk forskning på

EIRA-materialet.

marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Boel Brynedal

Forskarassistent som arbetar med genetiska, serologiska, kliniska och funktionella data för att förstå RA och behandlingssvar hos RA patienter.
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Xia Jiang

Post doc på Harvard University men utför fortfarande forskning inom EIRA. Undersöker samspelet mellan olika gener och risken att insjukna i ledgångsreumatism.
marie-louise_redigerad_IMG_0924-2.jpg

Marie Holmqvist

Läkare och Post doc vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Är särskilt intresserad av de hjärt-kärlsjukdomar som drabbar patienter med ledgångsreumatism (RA) och försöker ta reda på varför RA-patienter får hjärt-kärlsjukdomar i högre grad än andra personer.

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.