MyEIRA

malaysia pictures

EIRA-projektet har sedan 2005 haft förmånen att få stå modell för en systerstudie i Malaysia, kallad MyEIRA, en akronym för Malaysian Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis. MyEIRA drivs av Insitute for Medical Research (IMR) i Kuala Lumpur men projektledaren Abqariyah (Qory) Yahya genomför sedan 2008 sina doktorandstudier på IMM, Karolinska Institutet, vilket ger en unik möjlighet till kunskapsutbyte.

 

MyEIRA är precis som EIRA en populationsbaserad fall-kontrollstudie med syftet att undersöka miljöns, livsstilens och genernas interaktion och inverkan på risken att insjukna i reumatoid artrit (RA). Studiens metodologi är till stora delar inspirerad av upplägget i EIRA. De deltagande patienterna är nyligen insjuknade RA-patienter, diagnostiserade i enlighet med 1987 års ACR kriterier.

 

Patienterna rekryteras i samarbete med åtta kliniker under det Malaysiska hälsoministeriet - tillsammans täcker de in nästan hela den Malaysiska halvön. För varje identifierad patient väljs en frisk kontroll ut ur populationen. Kontrollen ska ha samma kön, bo i samma bostadsområde och ha liknande ålder som patienten – på så sätt minskar risken att resultaten blir felaktiga på grund av stora skillnader mellan de jämförda grupperna. Man kan till exempel tänka sig att personer i samma bostadsområde utsätts för ungefär lika mycket utsläpp.

 

Både friska kontroller och patienter fyller i ett frågeformulär som är en översatt och anpassad version av EIRA-formuläret. Till skillnad från EIRA-undersökningen fylls formuläret i under en intervju tillsammans med en forskningsassistent. Blodprov tas för genetiska analyser. Data kommer att samlas in till och med slutet av 2009. Sedan påbörjas ett intensivt analysarbete.

Det finns många fördelar med att genomföra en jämförande studie i Malaysia, beläget i Sydostasien precis norr om ekvatorn. En uppenbar skillnad är naturligtvis klimatet men det finns även skillnader i levnadsstandard och livsstil som kan vara intressanta att jämföra för att hitta svaren på gåtorna kring RA.

 

En annan fördel med Malaysia som studieplats är att tre av de stora asiatiska etniska grupperna - kineser, indier och malajer - finns representerade och att de är exponerade för liknande miljöfaktorer och har liknande livsstil. Således går det att undersöka om det finns olika benägenhet att drabbas av RA mellan grupperna.

 

Än så länge vet man inte så mycket om förekomsten av RA i Malaysia, men en uppskattning är att 0,5 % av befolkningen är drabbad. MyEIRA är den första studien i landet som tittar på om det finns unika riskfaktorer för landet.

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.