Studieupplägg

renoir3

 

EIRA är en akronym för epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit. Studien är ett samarbete mellan enheten för Kardiovaskulär epidemiologi på Institutet för Miljömedicin (IMM), beläget på Karolinska Institutet, och Institutet för Medicin beläget i Centrum för Molekylärmedicin (CMM) vid Karolinska Sjukhuset.

 

Syftet med studien är att undersöka orsakerna till varför människor insjuknar i reumatoid artrit, att försöka beskriva den biologiska processen och i förlängningen påvisa vad som påverkar sjukdomsprognosen.

 

När projektet startade 1996 fanns det inte mycket forskning kring orsakerna till RA och EIRA är fortfarande - 16 år senare - den största studien i sitt slag. Genom sina kombinerade specialiteter har Lars Alfredsson och Lars Klareskog utformat en studiedesign med en givande kombination av miljö och genfaktorer för att kunna öka kunskapen om RA.

 

Eira-studien är en så kallad fall-kontrollstudie, vilket innebär att fall (patienter) jämförs med kontroller (friska människor som i övrigt liknar fallen). Fall-kontroll är den studiedesign som visat sig bäst lämpad för ovanliga sjukdomar då den snabbt ger nog med deltagare för att kunna göra säkra statistiska analyser.

 

EIRA rekryterar fall via reumatologkliniker i södra och mellersta Sverige. Fallen är personer som nyligen fått diagnosen RA och kan svenska. För varje fall tas numera två kontroller ut från populationsregistret - personer som har samma kön, bor i samma län samt har och ungefär samma ålder som fallet. För tillfället har EIRA-projektet 3 500 fall och 5350 kontroller. Svarsfrekvensen på frågeformulären är mycket hög för båda grupperna – 94 % bland fallen och 77 % bland kontrollerna.

 

Eftersom bakgrunden till RA i stort sett var okänd när EIRA startade spänner frågeformuläret över flera delar av livet. Idag vet vi mer, till exempel att rökning är en riskfaktor, men fortfarande finns det stora områden som är outforskade. Därför fortsätter vi att söka brett.

Forskningen och projektet har utvecklats under årens lopp, nya idéer och de senaste forskningsrönen influerar frågeställningarna. Därför har enkäterna också ändrat form. EIRA I gick ut under åren 1996-2006. Vidareutvecklingen i form av EIRA II påbörjades 2005 och används än idag. Den har till exempel fler frågor om kostens betydelse för hälsan.

 

När fallen haft sin sjukdom ett år får de möjlighet att besvara en ettårsuppföljning, sedan följer en treårsuppföljning. Läs mer under fliken "uppföljningsstudien".

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.