Reumatoid artrit

hand

 

Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste inflammatoriska reumatiska ledsjukdomen i Sverige och kännetecknas av kronisk inflammation i kroppens leder. Inflammationen ger smärta, stelhet och svullnad i framför allt händer, fötter och knän och påverkar rörelse- och funktionsförmågan hos de drabbade. Inflammationen kan även drabba hud, ögon och inre organ men detta sker framför allt i ett senare skede av sjukdomsförloppet.

 

0,5-1 procent av Sveriges befolkning har RA - bland dessa finns människor i alla åldrar. Det är dock vanligast att sjukdomen bryter ut senare i livet, i genomsnitt vid 50-års ålder. Sjukdomen är 2-3 gånger vanligare hos kvinnor än hos män.

 

Obehandlad RA kan medföra stora inskränkningar i dagliga aktiviteter. Modern behandling kan inte bota sjukdomen men erbjuder en betydande dämpning av inflammationen samt förbättrad funktion. För vissa individer leder medicinering till symtomfrihet.

 

Orsaker

 

Vid RA reagerar immunförsvaret felaktigt mot den egna kroppen och signalsubstanser som normalt aktiverar kroppens försvar orsakar istället inflammation som skadar lederna. Vad som orsakar den felaktiga reaktionen är ännu inte fastställt men pågående forskningsprojekt, såsom EIRA, leder till ökad kunskap.

 

Tvilling- och befolkningsstudier har visat att ärftlighet såväl som omgivningsfaktorer och levnadsvanor har stor betydelse för insjuknande i RA. Vissa gener ger en ökad mottaglighet för att drabbas av sjukdomen men det verkar som om det framför allt är specifika genuppsättningar i samverkan med miljöfaktorer som ökar risken.

 

Vid sidan av genetiska anlag är rökning en fastställd riskfaktor för RA. Rökning sätter igång en inflammatorisk process i lungorna som i vissa fall sprider sig till lederna. Ju längre tids rökning desto större risk att insjukna i RA. Exponering för kiseldamm eller mineralolja har visat sig medföra en liknande risk.

 

Det finns även studier som pekar på att ökad psykologisk press eller negativ stress skulle kunna trigga igång RA. De visar en viss korrelation mellan bortgång av närstående och RA såväl som lågt beslutsutrymme i arbetet och RA.

 


Vill du veta mer om RA och andra reumatiska sjukdomar besök gärna reumatikerförbundets hemsida: www.reumatikerforbundet.org

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.