Länkar

 

Centrum för molekylärmedicin

CMM är en oberoende stiftelse i nära anknytning till Karolinska Sjukhuset och Karolinska Insitutet som fokuserar på molekylära mekanismer bakom inflammatoriska, kardiovaskulära, genetiska och neuropsykiatriska sjukdomar.

 

Insitutet för miljömedicin

IMM är en forskningsinstitution vid Karolinska Institutet samt ett nationellt expertorgan inom miljömedicinen. Det övergripande målet är att på vetenskaplig grund medverka till att skydda befolkningen från skadliga miljöfaktorer och främja en god folkhälsa.

 

Karolinska Insitutet

Karolinska Institutet är i dag ett av Europas största medicinska universitet. Det är också Sveriges största centrum för medicinsk utbildning och forskning. Genom forskning och utbildning medverkar universitetet till att förbättra människors hälsa.

 

Reumatikerförbundet

Nationall patientorganisation för reumatiker. Bland annat kan du gå till deras information om du vill ha mer fakta om de reumatiska sjukdomarna.

 

Reumatikertidningen

Reumatikertidningen kommer ut 6 gånger om året och raporterar om händelser inom den reumatiska världen i Sverige och internationellt.

 

Riksorganisationen Unga Reumatiker

En självständig riksorganisation i nära samarbete med Reumatikerförbundet. Verkar för barn och ungdomar i åldern 7-35 år med reumatiska sjukdomar.

 

Spenshults reumatikersjukhus

Ett specialistsjukhus i Oskarström med lång erfarenhet av reumatologi.

 

Svenska Reumatologi Registret

Arbetar med att ge dem som insjuknar i kronisk ledgångsreumatism en allt bättre hälsa.

 

TIRA-protektet

TIRA är en akronym för Tidiga Insatser vi Reumatoid Artrit. Forskningsprojektet initierades 1995 av Reumakliniken i Linköping och med syfte att arbetade för tidig diagnosering och bättre behandling.

 

 

 

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.