Enkäter

 

dscn2468dscn2462dscn2459

 

 

 

En vanlig vecka får EIRA-sekretariatet in mellan 10-15 enkäter. Samtliga enkäter kontrolleras noggrannt

för att se så att alla frågor är besvarade.

 

Ofta är det några frågor som måste kompletteras eller förtydligas. EIRA-sekretariatet kontaktar respektive person via telefon eller brev.

 

När frågorna är kompletterade ska enkätsvaren in i databasen. För att underlätta kommande analyser görs alla svaren om till korta sifferkoder.

 

Att hantera informationen digitalt underlättar arbetet väsentligt men samtidigt ställer det krav på säkerhetstänkande. Att skydda deltagarnas personuppgifter är av högsta prioritet. 

 

De personer som hanterar personuppgifter har alltid

en säkerhetsdosa kopplad till datorn som gör att det inte går att gå ut på internet samtidigt som personuppgifter bearbetas.

 

 

 

 

 

Insamling

Enkäter

Blodprover

Analys

 

 

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: torsdag 15 mars 2018. Kontakta webmastern.