Aspekter av mineraloljans roll som immunologisk tilläggsbehandling i reumatoid artrit

Sammanfattning. Författare Berit Sverdrup.

 

Omgivningsfaktorer bidrar sannolikt till uppkomst av ledgångsinflammation, reumatoid artrit (RA).

 

Mineralolja är en effektiv adjuvant (förstärkare) av den immunologiska reaktionen. Mineralolja används därför vid immunisering av djur och i djurmodeller av olika autoimmuna sjukdomar såsom RA.

 

Ämnet för denna avhandling är att i djurförsök och genom human epidemiologiska studier belysa mineraloljans roll som immunologisk förstärkare vid RA.

 

Djurförsök med DA råtta visade att fem av åtta testade vanliga kommersiella kosmetiska produkter, som innehöll mineralolja, gav ledinflammation vid injektion i huden. En barnolja gav dessutom en övergående, lätt ledinflammation, då den ströks på lätt irriterad, rakad hud.

 

Epidemiologiska studier gjordes för att undersöka yrkesmässig exponering för mineralolja och risk att utveckla RA. Först företogs en registerbaserad kohortstudie, där den kumulativa incidensen av RA jämfördes mellan olika yrkesgrupper. Studiepopulationen omfattade personer födda 1905-1945, som 1980 var bosatta i något av 13 svenska landsting och uppgett samma yrke vid folkräkning 1960 och 1970. Studiepopulationen följdes rörande vård för RA under 1981-1983 i slutenvårdsregistret.

 

En liten ökad risk för RA observerades för manliga lantarbetare, tapetserare, lackerare, betongarbetare och frisörer, liksom för verktygsmakare, maskinister och maskinreparatörer, yrken förenliga med mineraloljaexponering, även om den komiska exponeringen enligt en jobb-exponerings matris inte visade någon ökad risk för dem, som exponerats för mineralolja, utan endast ökad risk för dem som exponerats för lösningsmedel.

 

Därefter genomfördes en populationsbaserad fall-kontroll studie omfattande 1419 nydebuterade RA fall och 1674 kontroller. Män som varit yrkesmässigt exponerade för mineralolja visade ökad risk att utveckla RA (relativ risk (RR) = 1,3 95% konfidensintervall (KI) = 1,0-1,7). Mineraloljeexponering var speciellt förenad med ökad risk att få reumaktor positiv RA (RF+RA) (RR =1.4, 95% CI =1.0-2.0) liksom anticitrullin positiv RA (anti- CCP+RA) (RR =1.6, 95% CI=1.1-2.2).

 

Högst risk att få anti- CCP+RA observerades vid exponering för hydraulolja (RR=1.7, 95% CI=1.1-2.6). Antalet kvinnor, som var yrkesmässigt exponerade för mineraloljor, var för lågt för att tillåta meningsfulla analyser.

 

Kosmetikaanvändning i form av hudvårdsprodukter såsom kroppslotioner och krämer mm, som också undersöktes i fall-kontroll studien, tycktes inte vara förenad med ökad risk för RA. Vilka preparat, som hade använts, var dock inte känt.

 

Slutsats

Det är sedan tidigare känt att mineralolja är en effektiv immunologisk adjuvant i djurförsök och används för att framställa djurmodeller av RA liksom flertal andra autoimmuna sjukdomar. I föreliggande avhandling observerades att även vanligt förekommande kosmetiska preparat som innehåller mineralolja gav ledinflammation på DA råtta. Den epidemiologiska studien typer på att yrkesmässig exponering för mineralolja hos män innebär ökad risk att få RA. Någon ökad risk för RA vid kosmetikanvändning kunde inte konstateras.

 

 

Artiklar inkluderade i avhandlingen.

 

Common commercial cosmetic products induce arthritis in the DA rat.

Sverdrup B, Klareskog L, Kleinau S. Environmental Health Perspectives 1998;106:27-32.

 

Occupation, occuaptional exposture to chemicals and rheumatological disease. A register based cohort study.

Lundberg I, Alfredsson L, Plato N, Sverdrup B, Klareskog L , and Kleinau S.  Scand J Rheumatol 1994;23:305-10

 

Association between occupational exposure to mineral oil and rheumatoid arthritis: results from the Swedish EIRA case-control study.

Sverdrup B, Kallberg H, Bengtsson C, Lundberg I, Padyukov L, Alfredsson L, Klareskog L; Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis Study Group.

Arthritis Res Ther. 2005;7(6):R1296-303. Epub 2005 Sep 23.

 

Usage of skin care products and rheumatoid arthritis.

Sverdrup B, Kallberg H, Klareskog L, Alfredsson L, Epidemiological Investigation of Rheumatoid Arthritis Study Group. Submittet

 

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.