Välkommen till EIRA

EIRA (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit) undersöker orsakerna till varför människor drabbas av reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Det är den första och hittills mest ambitiösa studien om ledgångsreumatism som studerar både miljöns och genetikens påverkan på sjukdomens uppkomst och förlopp.

 

Förhoppningen med forskningen är att den ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar sjukdomen. Med sådan kunskap ökar också möjligheterna att behandla och förebygga denna kroniska ledsjukdom, som kan leda till svåra lidanden och handikapp.

 

EIRA-projektet hör hemma på Karolinska Insitutet och är ett samarbete mellan forskargrupper på Institutet för miljömedicin och Insitutionen för medicin - beläget på Karolinska sjukhuset i Solna.

Dejeuner canotiers

Fysiskt aktiva får en mildare form av RA

Forskning på EIRA-material visar att personer som utövar regelbunden fysisk aktivitet före insjuknande av RA verkar få en mildare form av sjukdomen. Det belyser vikten av fysisk aktivitet för inflammatoriska sjukdomar.

copy of länk Läs mer!

 

Användning av lössnus påverkar inte risken för ledgångsreumatism.

I en artikel baserad på EIRA-material påvisas ingen koppling mellan användning av lössnus och insjuknande i RA. Således borde nikotin inte vara avgörande för rökningens negativa inverkan på RA.

copy of länk Läs mer!

 

eiraansikten15

Projektgruppen

EIRA-gruppen består bland annat av forskare, läkare, labbpersonal och administrativ personal - förankrade både i den kliniska verksamheten på Karolinska Sjukhuset och på Karolinska Insitutet.

copy of länk Läs mer!

 

Informationsbroschyr 20111222_Final-Version_Tack_framsida.jpg

Nu kan du ladda ner vår informationsbroschyr som innehåller enklare sammanfattningar av några av de resultat som tagits fram i EIRA-studien.

copy of länk Läs mer!

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: fredag 9 juni 2017. Kontakta webmastern.