Välkommen till EIRA

EIRA (epidemiologisk undersökning av riskfaktorer för reumatoid artrit) undersöker orsakerna till varför människor drabbas av reumatoid artrit (ledgångsreumatism). Det är den första och hittills mest ambitiösa studien om ledgångsreumatism som studerar både miljöns och genetikens påverkan på sjukdomens uppkomst och förlopp.

 

Förhoppningen med forskningen är att den ska bidra till ökad kunskap om vilka faktorer som orsakar sjukdomen. Med sådan kunskap ökar också möjligheterna att behandla och förebygga denna kroniska ledsjukdom, som kan leda till svåra lidanden och handikapp.

 

EIRA-projektet hör hemma på Karolinska Insitutet och är ett samarbete mellan forskargrupper på Institutet för miljömedicin och Insitutionen för medicin - beläget på Karolinska sjukhuset i Solna.

Dejeuner canotiers

Vissa yrken kopplade till högre risk för RA

Forskning på EIRA-material visar att en del yrken, såsom murare och betongarbetare, är associerade med en högre risk för ledgångsreumatism. Den bakomliggande orsaken tros vara luftburna ämnen som man andas in under arbetslivet.

copy of länk Intervju med doktoranden Anna Ilar (eng)

 

Minskad risk för RA vid användning av P-piller

Ny forskning inom EIRA kopplar p-pilleranvändning till en signifikant lägre risk att utveckla ledgångsreumatism. Reslutaten påvisar ett sambad för aktiva såväl som tidigare p-pilleranvändare. Analyserna baseras på data från vuxna kvinnor med minst ett barn.

copy of länk Läs mer!

 

eiraansikten15

Projektgruppen

EIRA-gruppen består bland annat av forskare, läkare, labbpersonal och administrativ personal - förankrade både i den kliniska verksamheten på Karolinska Sjukhuset och på Karolinska Insitutet.

copy of länk Läs mer!

 

Informationsbroschyr 20111222_Final-Version_Tack_framsida.jpg

Nu kan du ladda ner vår informationsbroschyr som innehåller enklare sammanfattningar av några av de resultat som tagits fram i EIRA-studien.

copy of länk Läs mer!

 

 

Uppföljningsstudien Reumatologenheter Pressen Samarbetspartners Länkar

©2005 EIRA. Alla rättigheter reserverade. Senast uppdaterad: måndag 9 mars 2020. Kontakta webmastern.